CONTACT US
ASTOTEC - astonishing technologies
orasis
Astotec

Tyto webové stránky provozuje společnost Astotec Holding GmbH (číslo ve firemním rejstříku – FN: 107104g), dále pouze „my“, „nás/nám/námi“ a „ASTOTEC“, se sídlem v 2552 Hirtenberg, Leobersdorfer Straße 31-33. V tomto prohlášení o ochraně osobních údajů popisujeme z pozice správců podle čl. 4 odst. 7 Evropského obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR či ONOOÚ), jaké údaje sbíráme při Vaší návštěvě na našich webových stránkách a za jakým účelem je zpracováváme (Část A). Kromě toho Vás informujeme o tom, jak všeobecně zpracováváme údaje našich zákazníků, dodavatelů a zájemců k marketingovým účelům (Část B), a všeobecně vysvětlujeme, jaká práva a jistoty v souvislosti se zpracováním údajů nabízíme (Část C). Veškeré relevantní kontaktní údaje najdete v bodě C.4. tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů.

Na našich webových stránkách popisujeme výrobky a služby našeho koncernu. Toto prohlášení o ochraně osobních údajů proto platí – pokud se týká zpracovávání Vašich osobních údajů jako zákazníka, dodavatele nebo zájemce jedné z našich společností – také pro

Orasis Industries Holding GmbH Leobersdorfer Straße 31-33 2552 Hirtenberg Rakousko

Astotec Holding GmbH Leobersdorfer Straße 31-33 2552 Hirtenberg Rakousko

Astotec Automotive GmbH Leobersdorfer Straße 31-33 2552 Hirtenberg Rakousko

Astotec Automotive Hungary Bt. Pápa, Nagysallói u. 8500 Maďarsko

Astotec Automotive Czech Republic s.r.o. Brankovice č.p. 350 683 33 Brankovice Česká republika

Astotec Automotive (Changzhou) Co., Ltd. No. 18 ZhuShan Road, Jintan District,
Changzhou City, Jiangsu Province, 213200, China

Astotec Automotive North America, Inc., 3201 University Drive, Suite 150,
48326 Auburn Hills, Michigan, USA

Astotec Pyrotechnic Solutions GmbH Hauptstraße 1 2722 Winzendorf Rakousko

Protože je ochrana Vašich osobních údajů mimořádně důležitou záležitostí, řídíme se při sbírání a zpracovávání Vašich osobních údajů přísně požadavky zákona o ochraně osobních údajů a Evropského obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

Následně Vás budeme podrobně informovat o rozsahu a účelu našeho zpracování osobních údajů a o Vašich právech, která jako subjekt údajů máte. Prostudujte si proto důkladně naše prohlášení o ochraně osobních údajů, než budete naše webové stránky dále používat a než případně dáte svůj souhlas se zpracováním osobních údajů.

A. Zpracování osobních údajů na naší homepage

1. Osobní údaje

Používání našich webových stránek je zásadně možné bez uvedení osobních údajů. Pro používání jednotlivých servisních nabídek však mohou vzniknout odlišná pravidla, na která Vás extra upozorníme.

My tedy – nehledě na následně ještě podrobně popsané cookies – sbíráme a ukládáme zásadně pouze ty údaje, které nám sami sdělíte tím, že je vyplníte do našich formulářů, nebo když budete jiným způsobem interagovat s našimi webovými stránkami.

Osobními údaji se rozumí všechny informace, které se vztahují ke ztotožněné nebo ztotožnitelné fyzické osobě. Patří k nim například Vaše jméno, Vaše adresa, Vaše telefonní číslo nebo Vaše datum narození, ale také Vaše IP adresa nebo geolokační data, která umožňují zpětnou vazbu na Vás.

2. Používání cookies

a. Používáte-li naše webové stránky pouze k informačním účelům, když se tedy nezaregistrujete k žádné servisní nabídce nebo když nám – třeba prostřednictvím kontaktního formuláře – nebudete zasílat jiné informace, tak sbíráme pouze ty osobní údaje, které zašle Váš prohlížeč našemu serveru. Pokud tedy chcete navštívit naše webové stránky, sbíráme následně uvedené údaje, které jsou pro nás technicky nezbytné k tomu, abychom Vám mohli webové stránky zobrazit a zajistit jejich stabilitu a bezpečnost v souladu s článkem 6 odst. 1 str. 1 písm. f GDPR:

 • IP adresa
 • datum a čas požadavku
 • rozdíl časového pásma od greenwichského středního času (Greenwich Mean Time – GMT)
 • obsah požadavku
 • status přístupu / stavový kód HTTP
 • příslušné množství přenesených dat
 • webová stránka, ze které požadavek pochází
 • použitý prohlížeč
 • operační systém a jeho plocha
 • jazyk a verze software prohlížeče

b. Kromě výše uvedených údajů jsou při používání našich webových stránek ukládány ve Vašem počítači cookie první strany a cookie třetích stran; jedná se o malé textové soubory, které jsou ukládány na Vašem harddisku s přiřazením k používanému prohlížeči. Místo, které umístí cookie (zde se to děje naším prostřednictvím a prostřednictvím následně uvedených třetích stran), tím získá určité informace. Tyto cookies potřebujeme na jednu stranu k tomu, abychom Vás jako uživatele webových stránek mohli identifikovat, a jednak k tomu, abychom zjistili, jak je náš servis používán. Konečně umísťujeme cookies také k marketingovým účelům, abychom tak mohli analyzovat Vaše chování jako uživatele a mohli Vám, když se k tomu naskytne příležitost, zaslat cílenou reklamu.

Zásadně existují cookie první strany, cookie třetích stran a požadavky třetím stranám.

 • Cookie první strany (First Party Cookies)

Cookie první strany ukládáme ve Vašem prohlížeči my sami, resp. naše webové stránky, abychom Vám tak mohli nabídnout co nejlepší užívání stránek. Jedná se zde zejména o funkční cookies, jako jsou třeba cookie k fungování nákupního košíku.

 • Cookie třetích stran (Third Party Cookies)

Cookie třetích stran jsou ve Vašem prohlížeči ukládány jinými poskytovateli. Jedná se zde většinou o sledovací a marketingové nástroje, které na jednu stranu vyhodnocují Vaše chování uživatele a na druhou stranu nabízejí tomuto poskytovateli možnost Vaší identifikace na jiných navštívených webových stránkách. Zásadně je třeba retargeting založen na funkci takovýchto cookie. Na naší cookie liště je uvedeno, jaké cookie třetích stran přesně používáme.

 • Požadavky třetím stranám (Third Party Requests)

Požadavky třetím stranám jsou všechny požadavky, které jako uživatel stránky kladete třetím stranám prostřednictvím naší stránky – takže například, když použijete pluginy sociálních sítí nebo třeba využijete nabídku poskytovatele placených služeb. V tomto případě sice nejsou ve Vašem prohlížeči ukládány žádné cookie, interakcí však nelze vyloučit zaslání Vašich osobních údajů tomuto poskytovateli. Z toho důvodu Vás také v našem prohlášení o ochraně osobních údajů podrobně informujeme o nástrojích a aplikacích, které používáme.

3. Získávání a zpracování osobních údajů

Osobní údaje nad rámec informací ukládaných soubory cookie zpracováváme výhradně tehdy, když je nám sami od sebe dobrovolně sdělíte, například když se u nás zaregistrujete, navážete s námi smluvní vztah nebo s námi navážete kontakt jiným způsobem. Jedná se zde výhradně o kontaktní údaje a informace, s nimiž se na nás obrátíte.

Vámi uvedené osobní údaje používáme výhradně v té míře, jak je to potřebné v rámci splnění příslušného účelu zpracování (např. registrace, zasílání newsletteru, odvíjení objednávky, zaslání informačních a reklamních materiálů, odvíjení výherní soutěže, zodpovězení dotazu, umožnění přístupu k určitým informacím) a jak to připouští zákon (zejm. v souladu s čl. 6 GDPR) (např. zasílání reklamy a informačního materiálu stálým zákazníkům).

Dalšími účely zpracování osobních údajů může být i nákup výrobků, materiálu a služeb, prodej výrobků a služeb, pronájem nemovitostí a strojů, údržbářské a servisní služby po nákupu našich výrobků, optimalizace výkonu strojů, poskytnutí komunikačních možností s našimi distribučními partnery, zpracování a zasílání dat pracovníků k vyúčtování mzdy, platu a odměn, splnění povinností vést záznamy a informačních a ohlašovacích povinností.

Osobní údaje uchazečů zpracováváme v rámci přípravy smluvního poměru a dále v následujících 6 měsících, aby bylo možno odvrátit eventuální nároky uchazeče na základě zamítnutí. Pokud k tomu udělíte svůj souhlas, uložíme Vaše podklady uchazeče na dobu 3 let k evidenčním účelům.

O zvláštních účelech zpracování údajů, jako jsou například opatření kamerového monitorování, fotografie a videozáznamy na akcích, které jsme uspořádali atd., informujeme v příslušném případě zvlášť. To se týká i lhůt platných pro jejich uchování a vymazání.

Účelem zpracování Vašich osobních údajů jako návštěvníka webových stránek je provozování našich webových stránek a cílené poskytování informací specifických pro naši společnost včetně zobrazení nabídky našeho zboží a našich služeb (marketing). K použití Vašich údajů nad tento rámec dojde pouze tehdy, pokud jste k tomu předem udělil/a svůj souhlas. Svůj souhlas můžete – jak je následně ještě podrobně vysvětleno – kdykoliv do budoucna odvolat.

4. Doba trvání uložení

Údaje, které jste nám poskytl/a výhradně za účelem zákaznické péče, resp. k marketingovým a informačním účelům, ukládáme zásadně do uplynutí pěti let po našem posledním kontaktu. Pokud si to přejete, tak Vaše údaje vymažeme i před
uplynutím této lhůty, pokud neexistují žádné překážky dané zákonem.

V případě přípravy, resp. uzavření smluvního poměru zpracováváme Vaše osobní údaje po kompletním odvinutí smlouvy až do uplynutí pro nás platných garančních, záručních a promlčecích lhůt, lhůt odpovědnosti za výrobek nebo pro náhradu škody
a zákonných lhůt uložení, kromě toho až do ukončení případných právních sporů, u nichž jsou tyto údaje potřebné jako důkaz.

5. Newsletter

Máte možnost objednání našeho bezplatného newsletteru. Prostřednictvím tohoto newsletteru budete dostávat v pravidelných intervalech aktuální novinky a informace o naší společnosti a reklamu přizpůsobenou Vašim požadavkům. Abyste mohl/a náš newsletter dostávat, tak potřebujeme Vaši platnou e-mailovou adresu.

E-mailovou adresu, kterou vyplníte do přihlašovacího formuláře, ověříme z důvodu, zda si skutečně přejete newsletter odebírat. To provedeme tak, že Vám na uvedenou e-mailovou adresu zašleme e-mail, jehož příjem můžete potvrdit kliknutím na odkaz v něm obsažený. Po potvrzení e-mailu jste přihlášeni k odběru našeho newsletteru (double opt-in).

Již při prvním přihlášení k odběru newsletteru ukládáme Vaši IP adresu, datum a čas Vašeho přihlášení. To se děje z bezpečnostních důvodů pro případ, kdyby třetí osoba zneužila Vaší e-mailové adresy a objednala si odběr našeho newsletteru bez Vašeho vědomí. Další údaje pro odběr newsletteru nezískáváme a neukládáme a údaje jsou používány výhradně pro zasílání newsletteru.

Pokud proti tomu nebudete mít námitky, postoupíme dále Vaše údaje v rámci našeho koncernu za účelem analýzy a zaslání informací k reklamním účelům. V rámci koncernu dojde k porovnání Vašich údajů, které jste nám poskytl/a k odběru newsletteru, s údaji, které případně získáme jiným způsobem (např. při koupi zboží nebo objednání služby).

Vaše údaje uvedené za účelem odebírání newsletteru nejsou postupovány třetím stranám, které nepatří do našeho koncernu. Odebírání našeho newsletteru můžete kdykoliv ukončit, podrobnosti ohledně odhlášení najdete v potvrzujícím e-mailu a v každém jednotlivém newsletteru.

6. Používané nástroje a aplikace

a. Používáme Google Analytics, což je služba k analýze webových stránek společnosti Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Tato služba používá cookie, jejichž funkcionalita byla již předtím podrobně objasněna. Pokud budete tedy na naší cookie liště souhlasit s používáním Google Analytics, tak budou informace o Vašem používání těchto webových stránek získané prostřednictvím těchto cookie zpravidla přenášeny na server společnosti Google a budou tam ukládány.

Google z našeho pověření používá tyto informace k vyhodnocení Vašeho používání našich webových stránek, aby sestavil zprávu o aktivitách na webových stránkách, a k poskytování dalších služeb spojených s užíváním webových stránek a internetu pro provozovatele stránek. IP adresa zaslaná Vaším prohlížečem v rámci služby Google Analytics není správcem slučována s ostatními daty Google.

Ukládání cookie, které potřebuje služba Google Analytics, můžete příslušným nastavením softwaru Vašeho prohlížeče zamezit, což však může vést k tomu, že nebudete moci používat veškeré funkce těchto webových stránek v plném rozsahu. Evidování dat vygenerovaných tímto cookie a vztahujících se k Vašemu používání těchto webových stránek (včetně Vaší IP adresy) a jejich přenos a zpracování společností Google můžete zamezit také tím, když si stáhnete a nainstalujete plugin, který je k dispozici pod následujícím odkazem: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Pokud byste chtěl/a získat další informace ohledně druhu, rozsahu a účelu dat, která Google sbírá, doporučujeme Vám prostudovat si jejich předpisy o ochraně osobních údajů: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de

Google zpracovává Vaše údaje také v USA.

V případě souhlasu s užíváním Google Analytics souhlasíte s případným použitím Vašich údajů evidovaných prostřednictvím těchto nástrojů také v USA (čl. 49(1)(a) GDPR).

b. Na našich webových stránkách využíváme kromě toho nabídky Google Maps. Můžeme Vám tak s Vaším svolením zobrazit interaktivní mapy přímo na našich webových stránkách a umožňujeme Vám komfortní používání funkcí mapy k nalezení našeho sídla a usnadnění příjezdu k nám.

Při návštěvě našich webových stránek obdrží Google informaci, že jste vyvolali příslušnou podstránku našich webových stránek, a osobní údaje uvedené v bodě 2. To se děje nezávisle na tom, zda jste v účtu Google přihlášeni nebo nikoliv. Jste-li v Google přihlášeni, tak jsou tato data přiřazena přímo Vašemu účtu. Pokud si to nepřejete, tak se musíte před použitím tohoto servisu z Google odhlásit. Google používá Vaše údaje za účelem reklamy, výzkumu trhu a vytváření webových stránek v souladu s poptávkou. Máte právo na vznesení námitky proti takovému užívání Vašich údajů, kterou musíte směřovat přímo společnosti Google.

Další informace o účelu a rozsahu sbírání dat získáte v prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Google, které najdete na adrese

http://www.google.de/intl/de/policies/privacy. Google zpracovává Vaše údaje také v USA.

V případě souhlasu s užíváním Google Maps souhlasíte s případným použitím Vašich údajů evidovaných prostřednictvím těchto nástrojů také v USA (čl. 49(1)(a) GDPR).

c. Pokud s tím budete souhlasit, používáme na našich webových stránkách také Google Tag Manager. Google Tag Manager je oblíbeným nástrojem ke kontrole kódů (tagů) na webových stránkách. Pomocí Google Tag Manageru lze řídit všechno, od statistických skriptů nebo marketingových tagů, které sbírají data pro analýzy a reklamu, po sledování vyvolávání stránek na webových stránkách, kliknutí a scrollování a chování uživatelů. Webové stránky používají Google Tag Manager k aktualizování a optimalizaci svých webových stránek a jejich obsahů na základě sledování interakcí uživatelů.

Další informace o účelu a rozsahu sbírání dat získáte v prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Google, které najdete na adrese

http://www.google.de/intl/de/policies/privacy. Google zpracovává Vaše údaje také v USA.

V případě souhlasu s užíváním Google Tag Manageru souhlasíte s případným použitím Vašich údajů evidovaných prostřednictvím těchto nástrojů také v USA (čl. 49(1)(a) GDPR).

d. Dalším nástrojem k marketingovým účelům je – pokud s ním budete souhlasit – Google Ads Remarketing, marketingový systém společnosti Google. Pomocí tohoto nástroje můžeme vkládat inzeráty, které jsou orientovány především podle výsledků vyhledávání při používání našich služeb.

Google Ads je nástrojem pro online marketing společnosti Google. Pomocí tohoto nástroje můžete vytvořit online inzeráty pro cílený marketing na základě Vašich zájmů a zálib.

Další informace o účelu a rozsahu sbírání dat získáte v prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Google, které najdete na adrese http://www.google.de/intl/de/policies/privacy. Google zpracovává Vaše údaje také v USA.

V případě souhlasu s užíváním Google Ads Remarketingu souhlasíte s případným použitím Vašich údajů evidovaných prostřednictvím těchto nástrojů také v USA (čl. 49(1)(a) GDPR).

e. Používáme také Facebook-Pixel, pokud k tomu udělíte svůj souhlas. FacebookPixel je nástroj k analýze, kterým je měřena efektivita naší reklamy. S jeho pomocí je možno analyzovat jednání, která osoby provádějí na našich webových stránkách.

Facebook-Pixel je kód v JavaScriptu, který je zaintegrován na webových stránkách.

Může spojovat chování osob na webových stránkách s uživatelskými profily na Facebooku. Sbírá data, která pomáhají sledovat konverze, optimalizovat inzeráty a vytvářet cílové skupiny.

Další informace o účelu a rozsahu sbírání dat získáte v prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Meta Platforms Ireland Ltd., které najdete na adrese https://www.facebook.com/business/gdpr. Meta Platforms Ireland Ltd. zpracovává Vaše údaje také v USA.

V případě souhlasu s užíváním Facebook Pixel souhlasíte s případným použitím Vašich údajů evidovaných prostřednictvím tohoto nástroje také v USA (čl. 49(1)(a) GDPR).

f. Na našich webových stránkách umísťujeme také dkazy na jiné webové stránky; je tomu tak pouze k infomačním účelům. Tyto stránky nepodléhají naší kontrole a nespadají proto do ustanovení tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů. Pokud však budete nějaký odkaz aktivovat, je možné, že provozovatel těchto webových stránek sbírá o Vás údaje a tyto zpracovává v souladu se svým prohlášením o ochraně osobních údajů, které se může od našeho prohlášení lišit. Informujte se laskavě pokaždé i na stránkách, na něž odkazujeme, o aktuálních ustanoveních ohledně ochrany osobních údajů.

g. Na našich webových stránkách existuje kromě toho možnost interakce s různými sociálními sítěmi prostřednictvím pluginů. Jedná se o:

 • Facebook, provozovaný
 • společností Meta Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko
 • Linked In, provozovaný společností LinkedIn Inc., 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA
 • XING, provozovaný společností XING SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Německo
 • Instagram, provozovaný společností Meta Platforms Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko
 • YouTube, provozovaný společností Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko

Pokud kliknete na plugin jedné z těchto sociálních sítí, tak dojde k jeho aktivaci a, jak bylo již výše popsáno, k navázání spojení s příslušným serverem této sítě.

Pokud tyto pluginy budete aktivovat, souhlasíte s případným použitím Vašich údajů evidovaných prostřednictvím tohoto modulu také v USA (čl. 49(1)(a) GDPR).

Nemáme žádný vliv na rozsah a obsah dat, která jsou kliknutím na plugin přenášena příslušnému provozovateli této sociální sítě, resp. která mohou být následně vystavena přístupu úřadů USA.

Pokud se chcete informovat o druhu, rozsahu a účelu dat sbíraných provozovateli těchto sociálních sítí, doporučujeme Vám prostudovat si předpisy o ochraně osobních údajů příslušných sociálních sítí.

h. Naše stránka na Facebooku

Provozujeme stránku pro naše fanoušky na Facebooku, na https://www.facebook.com/astotec. Tato stránka byla založena za účelem sdílení informací týkajících se činností naší společnosti, provádění marketingu a nabídnutí další možnosti komunikace s námi.

V této souvislosti jsme „společnými správci“ spolu s Facebookem, provozovaným společností Meta Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko, která nám tento servis poskytuje. Facebook Vám zásadně umožňuje zvolit ve svém nastavení, které osobní údaje budou s námi sdíleny. Pokud to nechcete, budeme dostávat všechny informace ohledně užívání naší facebookové stránky a osobní údaje týkající se návštěvníků v anonymizované formě.

Za tímto účelem jsme s Facebookem uzavřeli takzvané ujednání ve smyslu čl. 26 GDPR, ve kterém jsou upravena vzájemná práva a povinnosti nás a Facebooku. Tyto najdete na adrese https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum. V této souvislosti Vás také žádáme, abyste si přečetl/a předpisy Facebooku o ochraně osobních údajů, které najdete na adrese https://www.facebook.com/policy.php.

V tomto uzavřeném ujednání ve smyslu čl. 26 GDPR se Facebook zavazuje, že bude pro subjekty údajů prvním kontaktním místem ohledně zpracování dat nástroje Insights a že bude plnit povinnosti a úkoly s tím spojené.

Jako subjekt údajů můžete proto vykonávat svá práva jak vůči nám podle bodu C. 3. tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů, tak i vůči společnosti Meta Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko.

i. Naše stránka na profesní síti LinkedIn

Provozujeme stránku pro naše fanoušky na profesní síti LinkedIn, na https://www.linkedin.com/company/astotec. Tato stránka byla založena za účelem sdílení informací týkajících se činností naší společnosti, provádění marketingu a nabídnutí další možnosti komunikace s námi.

V této souvislosti jsme „společnými správci“ spolu s LinkedIn, provozovaným společností LinkedIn Ireland Unlimited Company (Gardner House, 2 Wilton Pl, Dublin 2, D02 CA30, Irsko), která nám tento servis poskytuje. LinkedIn Vám zásadně umožňuje zvolit ve svém nastavení, které osobní údaje budou s námi sdíleny. Pokud to nechcete, budeme dostávat všechny informace ohledně užívání této naší stránky a osobní údaje týkající se návštěvníků v anonymizované formě.

Za tímto účelem jsme s LinkedIn uzavřeli takzvané ujednání ve smyslu čl. 26 GDPR. Bližší informace najdete na adrese https://de.linkedin.com/pulse/wie-du-social-mediafanpages-rechtlich-richtig-nutzt-kandelhard. V této souvislosti Vás také žádáme, abyste si přečetl/a předpisy sítě LinkedIn o ochraně osobních údajů, které najdete na adrese https://de.linkedin.com/legal/privacy-policy.

Jako subjekt údajů můžete proto vykonávat svá práva jak vůči nám podle bodu C. 3. tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů, tak i vůči společnosti LinkedIn Ireland Unlimited Company (Gardner House, 2 Wilton Pl, Dublin 2, D02 CA30, Irsko).

j. Naše stránka na profesní síti Xing

Provozujeme stránku pro naše fanoušky na profesní síti Xing na https://www.xing.com/pages/astotec-holding-gmbh. Tato stránka byla založena za účelem sdílení informací týkajících se činností naší společnosti, provádění marketingu, oslovení uchazečů a nabídnutí další možnosti komunikace s námi. Xing Vám zásadně umožňuje zvolit ve svém nastavení, které osobní údaje budou s námi sdíleny. Pokud to nechcete, budeme dostávat všechny informace ohledně užívání této naší stránky a osobní údaje týkající se návštěvníků v anonymizované formě.

V této souvislosti Vás také žádáme, abyste si přečetl/a předpisy sítě Xing o ochraně osobních údajů, které najdete na adrese https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung.

k. Fanouškovská stránka na Instagramu

Provozujeme stránku fanoušků na Instagramu na adrese https://www.instagram.com/astotec_career/. Účelem této fanouškovské stránky je sdílení informací o aktivitách naší společnosti, realizace marketingových opatření, zapojení žadatelů a poskytnutí dalšího komunikačního kanálu s námi.

Pokud jste přihlášeni na Instagramu, jsou tyto informace shromažďovány společností Instagram a Meta a přiřazeny k vašemu účtu. Pokud si nepřejete, aby byly tyto informace předávány společnostem Instagram a Meta, můžete jejich předávání zabránit tím, že se před vstupem na naše webové stránky odhlásíte ze svého účtu na Instagramu.

Svým souhlasem s používáním Instagramu souhlasíte také s případným používáním vašich údajů shromážděných v USA (čl. 49 odst. 1 písm. a) DSGVO).

V této souvislosti vás také žádáme, abyste si přečetli zásady ochrany osobních údajů společnosti Instagram, které najdete na adrese https://www.instagram.com/legal/privacy/.

l. Kanál YouTube

Na adrese https://www.youtube.com/channel/UCwAxCvayn1t0gR4C_i_hbZg provozujeme kanál YouTube. Účelem tohoto kanálu je sdílení informací o aktivitách naší společnosti, realizace marketingových opatření, zapojení žadatelů a poskytnutí dalšího komunikačního kanálu s námi.

Kanál YouTube provozuje společnost Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin, D04 E5W5, Irsko. Pokud jste přihlášeni na YouTube, jsou tyto informace shromažďovány společností YouTube a Google a přiřazeny k vašemu účtu YouTube. Pokud si nepřejete, aby byly tyto informace předávány společnostem YouTube a Google, můžete jejich předávání zabránit tím, že se před vstupem na naše webové stránky odhlásíte ze svého účtu YouTube.

V případě, že souhlasíte s používáním YouTube, souhlasíte s používáním vašich údajů případně také v USA (čl. 49 odst. 1 písm. a) DSGVO).

V této souvislosti vás také žádáme, abyste si přečetli zásady ochrany osobních údajů společnosti YouTube, které najdete na adrese https://policies.google.com/privacy?hl=de.

B. Zpracování údajů našich zákazníků, dodavatelů a zájemců k marketingovým účelům

Osobní údaje našich zákazníků a dodavatelů, např. kontaktních osob, jejich kontaktní údaje a informace relevantní pro marketing nepoužíváme pouze za účelem odvíjení smluv a v rámci zákonných povinností uchovávání dokumentace (např.: účetnictví), ale také nad tento rámec k účelům marketingu a zákaznické péče.

Kromě toho evidujeme osobní údaje zájemců (např. kontaktních osob, jejich kontaktních údajů a informací relevantních pro marketing) v rámci našich akvizičních a distribučních činností. Na internetu, na veletrzích a jiných akcích hledáme neustále
potenciální smluvní partnery a za tímto účelem vedeme marketingovou databázi, abychom tak umožnili cílenou reklamu pro naše výrobky a služby. Všechna z těchto uvedených opatření provádíme v oprávněném zájmu k marketingovým účelům v souladu s čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. f GDPR ve spojení s důvodem 47 po dobu trvání pěti let od ukončení smluvního vztahu (zákazníci & dodavatelé), resp. našeho prvního (neúspěšného) navázání kontaktu (zájemci), pokud nemáme jiné výslovné svolení
subjektu údajů.

Pokud osobní údaje k marketingovým účelům nemáme od subjektu údajů samotného, tak tomuto subjektu při prvním navázání kontaktu sdělíme, odkud máme jeho údaje. Na základě daňověprávních a administrativních úvah jsme založili různé společnosti v tuzemsku a zahraničí, se kterými zpracováváme osobní údaje v rámci péče o zákazníky a marketingu (a k jiným účelům) zčásti společně, zčásti v rámci poměrů zpracovatele. Spolu s těmito společnostmi, které jsou samy také správci v rámci
GDPR, vedeme společnou marketingovou databázi.

Kompletní seznam společností našeho koncernu najdete na stránce https://orasisindustries.com/datenschutz/. Pokud máme v rámci stávajícího obchodního vztahu nebo v důsledku explicitní poptávky zájemce poskytnout výrobky
nebo služby, které nabízejí jiné společnosti patřící do našeho koncernu, tak postoupíme osobní údaje zájemce z oprávněného zájmu k marketingovým účelům těm koncernovým společnostem, které nabízejí výrobky a služby zajímavé pro tento konkrétní subjekt.

My a každá ze společností patřících do našeho koncernu ukládá údaje k marketingovým účelům a k péči o zákazníky také po dobu uvedenou v bodě A.

Kategorie dotčených osob:

 • Zúčastněné strany
 • Kontaktní osoby pro zúčastněné strany
 • Zákazníci
 • Kontaktní osoby pro zákazníky
 • Přispívající třetí strany (organizátoři konferencí a veletrhů, kontakty na tisk,
  vydavatelé adres, zájmové skupiny atd.)

Kategorie osobních údajů:

 • Sériové číslo
 • Jméno nebo označení
 • Oslovení/pohlaví
 • Adresa
 • Telefonní a faxové číslo a další informace potřebné pro oslovení, které
  vyplývají z moderních komunikačních technologií
 • Ukazatel blokování reklamních kampaní zadavatele
 • Zákaz předávání údajů osloveným vydavatelům
 • Profesní, oborový a obchodní název
 • Údaje z obchodního rejstříku
 • Jazyk korespondence, další dohody a klíče pro výměnu dat
 • Poptávkové zájmy, skupiny produktů
 • Klasifikace kupní síly
 • Údaje o péči o zákazníky (například: zasílané reklamní materiály, frekvence
  návštěv atd.)
 • Nákupní chování (četnost a objem)
 • Další chování v reakci na reklamní aktivity klienta
 • Údaje o bonusech a dalších výhodách vyplývajících ze statusu zákazníka nebo potenciálního zákazník.

Doba uchovávání:
5 let od posledního kontaktu.

Právní základ:
Zákonnost je založena na plnění smlouvy, včetně předsmluvních opatření podle čl. 6 písm. (1)a GDPR a na ochraně oprávněných zájmů správce podle čl. 6 písm. (1) f GDPR.

C. Zpracovávání osobních údajů za dalšími účely

Dalším účelem zpracovávání může být také nákup výrobků, materiálu a služeb, prodej výrobků a služeb, pronájem nemovitostí a strojů, údržbářské a servisní služby po koupi našich výrobků, optimalizace výkonu strojů, poskytnutí komunikačních možností s našimi distribučními partnery, zpracování a zasílání dat zaměstnanců/-kyň k vyúčtování mzdy, platu a odměn, splnění povinností vést záznamy a informačních a ohlašovacích povinností.

O zvláštních účelech zpracování údajů, jako jsou například opatření kamerového monitorování, fotografie a videozáznamy na akcích, které jsme uspořádali atd., informujeme v příslušném případě zvlášť. To se týká i lhůt platných pro jejich uchování a vymazání.

Pokud nám zašlete osobní údaje (jako je jméno, adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo, příslušnost k firmě) mimo naše webové stránky prostřednictvím e-mailu, faxu, pošty nebo nám je předáte osobně (např. vizitky na veletrzích) za účelem získání informací o naší společnosti a/nebo navázání obchodních kontaktů, budeme tyto údaje za těmito účely rovněž zpracovávat a používat.

D. Všeobecné informace o ochraně osobních údajů

1.Přenos údajů

K přenosu Vašich osobních údajů třetím stranám zásadně nedochází, ledaže bychom k tomu měli zákonnou povinnost, předání údajů by bylo potřebné k realizaci smluvního poměru mezi námi uzavřeného nebo pokud jste k postoupení Vašich údajů dal/a výslovný předchozí souhlas. Externí zpracovatelé nebo jiní kooperační partneři Vaše údaje dostanou pouze tehdy, pokud je to potřebné k realizaci smlouvy nebo pokud o to máme oprávněný zájem, se kterým Vás v příslušném případě vždy odděleně obeznámíme. Přijde-li některý z našich zpracovatelů do styku s Vašimi osobními údaji, zajistíme, aby tento dodržoval předpisy zákonů o ochraně osobních údajů stejným způsobem jako my.

a. Vaše osobní údaje neprodáváme ani je jinak neposkytujeme třetím stranám nepatřícím do našeho koncernu. Mají-li naši smluvní partneři nebo zpracovatelé své sídlo v třetí zemi, tedy ve státě nepatřícím do Evropského hospodářského prostoru (EHP), budeme Vás o následcích této skutečnosti informovat v popisu nabídky.

b. Přenos dat do USA

Příležitostně nabízíme některé služby, v jejichž rámci dochází nebo může docházet k přenosu dat do USA. Abyste mohli tyto služby využívat, je však nutné – pokud neexistují jiné argumenty, jako je například plnění smluvních povinností – abyste souhlasili s používáním svých údajů shromážděných prostřednictvím těchto služeb případně i v USA (čl. 49 odst. 1 písm. a GDPR).

Tento souhlas evidujeme – v závislosti na službě – prostřednictvím naší cookie lišty nebo samostatně prostřednictvím příslušného prohlášení o souhlasu přímo před využitím nabízené služby.

Váš souhlas je vyžadován, protože v souladu s naposledy vydanými úředními a soudními rozhodnutími a judikaturou Soudního dvora Evropské unie není pro USA potvrzena přiměřená úroveň ochrany při zpracovávání osobních údajů (C-311/18, Schrems II). Tato úřední a soudní rozhodnutí kriticky poukazují zejména na to, že přístup orgánů USA (FISA 0702) není zákonem plně omezen, nevyžaduje žádné povolení nezávislého orgánu a subjekty údajů nemají v případě takovýchto přístupů k datům k dispozici žádné relevantní opravné prostředky.

S výjimkou smluv uzavřených s poskytovateli služeb v USA nemáme žádný přímý vliv na přístup orgánů USA k osobním údajům předávaným poskytovatelům služeb v USA při využívání těchto služeb. I když předpokládáme, že naši poskytovatelé služeb přijmou nezbytná opatření k zajištění přislíbené úrovně ochrany v souladu se smluvními ujednáními, která s námi dohodli, je přístup orgánů USA k údajům zpracovávaným v USA přesto možný.

Proto Vás před využitím služeb tohoto druhu žádáme o souhlas se zpracováním údajů v USA. U každé služby nebo aplikace zvlášť upozorníme na to, že je přenos dat do USA možný.

2.Bezpečnost

Používáme početná technická a organizační bezpečnostní opatření k tomu, abychom Vaše osobní údaje chránili proti manipulacím, ztrátě, zničení a proti přístupu třetích stran. Naše bezpečnostní opatření jsou v souladu s technologickým vývojem na internetu neustále zlepšována. Pokud si přejete dostat bližší informace ohledně druhu a rozsahu prováděných technických a organizačních opatření, budeme Vám pro písemné dotazy ohledně těchto záležitostí kdykoliv rádi k dispozici.

3.Vaše práva

Podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů a zákona o ochraně osobních údajů Vám jako subjektu údajů, které zpracováváme, náleží následující práva a právní prostředky:

 • Právo na informaci (čl. 15 GDPR)

Jako subjekt výše popsaného nebo jiného zpracování osobních údajů máte právo požadovat informace o tom, zda jsou Vaše osobní údaje zpracovávány, a pokud ano, jaké osobní údaje. Pro Vaši vlastní ochranu – aby nikdo neoprávněný nedostal informace o Vašich údajích – ověřujeme před poskytnutím informace vhodným způsobem Vaši totožnost.

 • Právo n opravu (čl. 16) a vymazání (čl. 17 GDPR)

Máte právo požadovat neprodlenou opravu Vašich nepřesných osobních údajů resp. – s ohledem na účely zpracování osobních údajů – na doplnění neúplných osobních údajů a rovněž na vymazání Vašich osobních údajů, jsou-li splněna kritéria čl. 17 GDPR.

 • Právo na omezení zpracování (čl. 18 GDPR)

Za zákonných předpokladů máte právo na omezení zpracování veškerých osobních údajů. Tyto údaje budou od podání žádosti na omezení zpracovávány pouze s Vaším individuálním souhlasem, resp. k uplatnění a prosazení právních nároků.

 • Právo na přenositelnost údajů (čl. 20 GDPR)

Můžete požadovat neomezený a kompletní přenos osobních údajů, které jste nám poskytl/a, buď Vám anebo třetí straně.

 • Právo na vznesení námitky (čl. 21 GDPR)

Z důvodů, které vyplynou z Vaší konkrétní situace, můžete kdykoliv vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které jsou potřebné k zachování našeho oprávněného zájmu nebo oprávněného zájmu třetí strany. Vaše údaje již nebudou po vznesení námitky zpracovávány, ledaže by existovaly naléhavé oprávněné důvody pro jejich zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo slouží k uplatnění, výkon či obhajobu právních nároků. Proti zpracovávání osobních údajů za účelem přímého marketingu můžete vznést námitku kdykoliv s účinností do budoucnosti.

 • Odvolání souhlasu

Pokud jste udělil/a separátní souhlas se zpracováním osobních údajů, můžete jej kdykoliv odvolat. Toto odvolání ovlivní přípustnost zpracovávání Vašich osobních údajů, jakmile jste jej vůči nám vyslovil/a.

Učiníte-li nějaké opatření k prosazení Vašich výše uvedených práv vyplývajících z GDPR, je společnost ASTOTEC povinna neprodleně, nejpozději však během jednoho měsíce po doručení Vašeho požadavku, zaujmout své stanovisko k požadovanému opatření, resp. požadavku vyhovět.

Na všechny náležité dotazy a požadavky budeme v rámci zákona reagovat bezplatně a pokud možno okamžitě.

V případě požadavků ohledně porušení práva na poskytnutí informace, porušení práv na utajení, na opravu nebo na vymazání je příslušným úřad na ochranu osobních údajů. Jeho kontaktní údaje jsou následující:

Österreichische Datenschutzbehörde [Rakouský úřad pro ochranu osobních údajů]

Barichgasse 40-42

1030 Wien

dsb@dsb.gv.at

4. Kontaktní informace / pověřenec

a. Kontaktní informace správce

Astotec Holding GmbH

Leobersdorfer Straße 31-33

2552 Hirtenberg, Austria

Tel.: +43 2256 811 84-0

Fax: +43 2256 818 08

E-mail: holding@astotec.com

b. Kontaktní informace pověřence pro ochranu osobních údajů

Můžete se na nás obrátit kdykoliv prostřednictvím veškerých komunikačních kanálů, zejména také prostřednictvím e-mailové adresy gdpr@astotec.com, založené zvlášť za tímto účelem.

Poslední aktualizace: červenec 2024