CONTACT US
ASTOTEC - astonishing technologies
orasis
Astotec

Držíme své slovo

Opíráme se o důvěru našich obchodních partnerů, zaměstnanců a veřejnosti ve výkonnost a bezúhonnost společnosti ASTOTEC. To, jak jsme vnímáni navenek, přímo závisí na našich činech a chování.

Zjistit více

Plně respektujeme ostatní

Zaměstnáváme lidi různého věku, názorů, kultury, politického a náboženského přesvědčení, sexuální orientace a dovedností a schopností. Podpora této rozmanitosti je pro nás nesmírně důležitá a týká se všech částí společnosti.

Potíráme korupci

Víme toto: korupce je špatná – pro veřejnost, pro naše konkurenty i pro naši společnost. Proto jsou všechny naše obchodní vztahy založeny na transparentních a objektivních kritériích. Odmítáme jakoukoli formu podpory, finanční nebo jinou, jejímž cílem je získat nekalou výhodu.

Podnikáme čestně (FAIRLy)

Transparentnost a férovost jsou základem pro růst a rozvoj naší skupiny a trhu v dlouhodobém horizontu. Cílů naší společnosti se snažíme dosahovat stejně – v souladu s principem čestnosti a v souladu se všemi platnými pravidly hospodářské soutěže.