CONTACT US
ASTOTEC - astonishing technologies
Part of orasis
Astotec

Co motivuje společnost ASTOTEC.

Astotec Automotive

Inovace a otevřenost novému vývoji a řešení jsou základem našich produktů, díky nimž je svět každý den bezpečnější, a tudíž lepší. Oslovujeme globální velké trendy automobilového průmyslu a jsme lídry na trhu, protože naši zaměstnanci zlepšují každý prvek trojúhelníku kvalita-zákazník-náklady zatímco mají stále na paměti hodnoty a vizi naší společnosti.

Markus Thallinger, Manfred Pock a Stefan Eckhardt Management Astotec Automotive

Jsme lídry na trhu, protože naši vynikající zaměstnanci neustále zlepšují každou část trojúhelníku kvalita-zákazník-náklady, přičemž mají vždy na paměti hodnoty a vizi společnosti.

Gábor Retkes a Zoltán Lukácsy Management Astotec Automotive Hungary

Vedení společnosti prosazuje firemní hodnoty reprezentované odpovědností, inovacemi a motivací. Při plnění stanovených cílů je nejen pro vedení společnosti prioritou udržitelný rozvoj s ohledem na region. Zkušenosti a profesionalita vedení poskytují základ pro dlouhodobý růst společnosti s jasnou vizí.

Ivan Botek Jednatel Astotec Automotive Czech Republic

Zaměřujeme se na budování bezpečné, udržitelné a úspěšné budoucnosti pro naši společnost, naše zákazníky a společnost kolem nás tím, že dodáváme inovativní řešení, která zachraňují životy a umožňují vývoj aplikací nové generace.

Aram Plans Jednatel Astotec Automotive China

Astotec Metal Processing

Základem našeho úspěchu jsou naše hodnoty a kultura, kompetentní, zkušení a kvalifikovaní zaměstnanci a rozsáhlé možnosti v rámci naší inovativní průmyslové skupiny.
Vývoj a optimalizaci produktů provádíme ve spolupráci s našimi zákazníky a náročné požadavky plníme se smyslem pro přesnost a odpovědnost, to jsou naše silné stránky.

Astotec Pyrotechnic Solutions

Díky našim inovativním pyrotechnickým řešením, důsledné orientaci na potřeby zákazníků a velkému důrazu, jež klademe na technické detaily, máme skvělou pozici při řešení nejnovějších výzev v oblasti pyrotechnických iniciátorů, a to ve prospěch celé společnosti.