CONTACT US
ASTOTEC - astonishing technologies
Part of orasis
Astotec

Co motivuje společnost ASTOTEC.

Astotec Holding

Budoucnost si nejen představujeme, ale chceme ji pomáhat utvářet. Inovace a otevřenost novým nápadům a řešením jsou základem všech produktů ASTOTEC. Společně s našimi zákazníky chceme řešit výzvy budoucnosti a přispívat k udržitelnému rozvoji naší společnosti a naší planety.

Astotec Metal Processing

Základem našeho úspěchu jsou naše hodnoty a kultura, kompetentní, zkušení a kvalifikovaní zaměstnanci a rozsáhlé možnosti v rámci naší inovativní průmyslové skupiny.
Vývoj a optimalizaci produktů provádíme ve spolupráci s našimi zákazníky a náročné požadavky plníme se smyslem pro přesnost a odpovědnost, to jsou naše silné stránky.

Astotec Automotive

Pro naše zákazníky vyvíjíme řešení, díky nimž jsou jejich výrobky, a tím i svět, bezpečnější. O to se každý den zasazujeme a tomu dáváme ze sebe to nejlepší.
"We create safety for the world in motion."

Franz Schneeberger Jednatel Astotec Automotive

Jsme zapálení pro inovace a těšíme se, že budeme společně s našimi partnery utvářet budoucnost. Snažíme se neustále zlepšovat naši efektivitu, procesy, produktivitu a přesnost – od služby ke službě a od výroby produktů k výrobě produktů.

Stefan Eckhardt Jednatel Astotec Automotive

Jsme lídry na trhu, protože naši vynikající zaměstnanci neustále zlepšují každou část trojúhelníku kvalita-zákazník-náklady, přičemž mají vždy na paměti hodnoty a vizi společnosti.

Gábor Retkes Jednatel Astotec Automotive Hungary

Vedení společnosti prosazuje firemní hodnoty reprezentované odpovědností, inovacemi a motivací. Při plnění stanovených cílů je nejen pro vedení společnosti prioritou udržitelný rozvoj s ohledem na region. Zkušenosti a profesionalita vedení poskytují základ pro dlouhodobý růst společnosti s jasnou vizí.

Ivan Botek Jednatel Astotec Automotive Czech Republic

Astotec Pyrotechnic Solutions

Díky našim inovativním pyrotechnickým řešením, důsledné orientaci na potřeby zákazníků a velkému důrazu, jež klademe na technické detaily, máme skvělou pozici při řešení nejnovějších výzev v oblasti pyrotechnických iniciátorů, a to ve prospěch celé společnosti.