CONTACT US
ASTOTEC - astonishing technologies
orasis
Astotec

Chápeme, že máme obrovskou odpovědnost vůči našemu prostředí a společnosti, abychom nám všem zajistili dlouhodobě udržitelnou a úspěšnou budoucnost.

Protože je to naše budoucnost

Pro společnost ASTOTEC znamená firemní společenská odpovědnost udržitelný způsob podnikání. Dlouhodobý úspěch společnosti a skutečnou přidanou hodnotu pro lidi i planetu můžeme zajistit pouze tehdy, pokud budeme rovnocenně zohledňovat sociální, environmentální a ekonomické faktory.

Podporovat udržitelný rozvoj

People Planet Profit
+ =

S cílem zajistit, že splníme naše požadavky a cíle jakožto společensky odpovědné společnosti, byl v roce 2019/2020 spuštěn program zaměřený na společenskou odpovědnost: „FAIR“ zahrnuje „lidi, planetu, zisk“ a 17 cílů udržitelného rozvoje schválených Organizací spojených národů (OSN) – známé také jako Agenda 2030. Spojujeme tak komplexní přístup s konkrétními cíli na podporu udržitelného rozvoje.

Future We shape it

We do not leave our FUTURE to chance, we shape it.

Ambition We cultivate it

We unleash AMBITION in all our employees.

Innovation We champion it

INNOVATION drives tomorrow's success.

Responsibility We demsontrate it

We demonstrate RESPONSIBILITY towards people and planet.

S cílem zdokonalit naši strategii jsme stanovili tři základní cíle udržitelného rozvoje – jeden pro každý aspekt udržitelnosti.

Zachraňovat životy

V souladu s cílem udržitelného rozvoje č. 3 („Zdraví a kvalitní život“) se naše produktová strategie zaměřuje na výrobky, které zachraňují a chrání životy. To je priorita zejména ve společnosti Astotec Automotive, kde naše práce významným způsobem přispívá k bezpečnosti chodců a cestujících. Základní klíčové kompetence lze však uplatnit i v jiných oblastech a produktech, například v oblasti lavinové ochrany.

Snižovat emise CO2

V souladu s cílem udržitelného rozvoje č. 13 („Klimatická opatření“) přispívají naše produkty ke snižování emisí uhlíku tím, že podporují elektromobilitu, zvyšují efektivitu zdrojů a minimalizují dopad na životní prostředí.

Podporovat udržitelný růst

V souladu s cílem udržitelného rozvoje č. 8 („Důstojná práce a ekonomický růst“) usilujeme o dosažení ziskového růstu spolu s finanční stabilitou. Neustálým zlepšováním finančních výsledků prostřednictvím internacionalizace, vývoje produktů, modernizace technologií a inovací zajišťujeme prosperitu společnosti ASTOTEC a poskytujeme atraktivní pracovní prostředí pro naše zaměstnance.