CONTACT US
ASTOTEC - astonishing technologies
Part of orasis
Astotec

Chápeme, že máme obrovskou odpovědnost vůči našemu prostředí a společnosti, abychom nám všem zajistili dlouhodobě udržitelnou a úspěšnou budoucnost.

Protože je to naše budoucnost

Pro společnost ASTOTEC znamená firemní společenská odpovědnost udržitelný způsob podnikání. Dlouhodobý úspěch společnosti a skutečnou přidanou hodnotu pro lidi i planetu můžeme zajistit pouze tehdy, pokud budeme rovnocenně zohledňovat sociální, environmentální a ekonomické faktory.

Podporovat udržitelný rozvoj

People Planet Profit
+ =

S cílem zajistit, že splníme naše požadavky a cíle jakožto společensky odpovědné společnosti, byl v roce 2019/2020 spuštěn program zaměřený na společenskou odpovědnost: „FAIR“ zahrnuje „lidi, planetu, zisk“ a 17 cílů udržitelného rozvoje schválených Organizací spojených národů (OSN) – známé také jako Agenda 2030. Spojujeme tak komplexní přístup s konkrétními cíli na podporu udržitelného rozvoje.

Future Consider it

K životnímu prostředí se chováme tak, aby se dobře žilo i příští generaci – i generaci po ní. Přírodu a naše okolí zanecháváme v lepším stavu, než jsme je našli.

Achieve Sustainable goals

Svými cíli a projekty se snažíme podporovat cíle udržitelného rozvoje OSN (známé také jako Agenda 2030). V našich zprávách poukazujeme na kroky, které podnikáme, abychom jednali udržitelněji, vždy s ohledem na budoucnost.

Initiatives Create new ideas

Naši zaměstnanci jsou oddaní, kreativní a svými iniciativami přispívají k růstu a rozvoji naší společnosti. Naše zákazníky podporujeme svými výrobky v inovativních projektech a snažíme se jednat odpovědně vůči životnímu prostředí.

Responsibility Act Accordingly

Při našem podnikání a plánování upřednostňujeme udržitelnost. To nám pomáhá udržovat stabilitu a dosahovat dobrých výsledků, a plnit tak závazky vůči zaměstnancům, zainteresovaným stranám a životnímu prostředí.

S cílem zdokonalit naši strategii jsme stanovili tři základní cíle udržitelného rozvoje – jeden pro každý aspekt udržitelnosti.

Zachraňovat životy

V souladu s cílem udržitelného rozvoje č. 3 („Zdraví a kvalitní život“) se naše produktová strategie zaměřuje na výrobky, které zachraňují a chrání životy. To je priorita zejména ve společnosti Astotec Automotive, kde naše práce významným způsobem přispívá k bezpečnosti chodců a cestujících. Základní klíčové kompetence lze však uplatnit i v jiných oblastech a produktech, například v oblasti lavinové ochrany.

Snižovat emise CO2

V souladu s cílem udržitelného rozvoje č. 13 („Klimatická opatření“) přispívají naše produkty ke snižování emisí uhlíku tím, že podporují elektromobilitu, zvyšují efektivitu zdrojů a minimalizují dopad na životní prostředí.

Podporovat udržitelný růst

V souladu s cílem udržitelného rozvoje č. 8 („Důstojná práce a ekonomický růst“) usilujeme o dosažení ziskového růstu spolu s finanční stabilitou. Neustálým zlepšováním finančních výsledků prostřednictvím internacionalizace, vývoje produktů, modernizace technologií a inovací zajišťujeme prosperitu společnosti ASTOTEC a poskytujeme atraktivní pracovní prostředí pro naše zaměstnance.